Најновије вести: 
Секретаријат школе
Секретаријат школе обухвата:
  • Одсек за студентска питања
  • Службу рачуноводства
  • Библиотеку, медијатеку
  • Скриптарницу са фотокопирницом
  • Опште послове

Организациона јединица Секретаријат обавља послове везане, студентска питања, рачуноводствено финансијске и материјалне послове, издавање књига и рад читаонице, електронско представљање школе, послове везане за фотокопирање и рад скриптарнице, административне, управне и друге послове, помоћно-техничке, као и остале послове ради остваривања задатака школе.

Унутрашња организација, систематизација послова и задатака и рад организационе јединице Секретаријат ближе се уређују Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у школи, који доноси директор.

Радом Секретаријата руководи секретар школе:

Ивана Рељић, мастер правник

Pадно времe од 08.00 до 15.00 часова

Контакт:
Тел./ факс: 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 21.03.2018
ИМПРО ТЕАТАР
Позивамо све студенте који су били де... детаљније>>>