Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 28.12.2017
ОВЕРА СЕМЕСТРА

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ, ДО ОВЕРЕ СЕМЕСТРА -  17.ЈАНУАРА 2018.ГОДИНЕ, МОРАЈУ ИЗМИРИТИ ПОЛОВИНУ ШКОЛАРИНЕ!

О В Е Р А  С Е М Е С Т Р А

за оверу семестра студент прилаже Одсеку за студентска питања :

  1. Индекс са СВИМ потписима наставника
  2. Семестрални лист (уредно попуњен)- скриптарница
  3. Доказ о уплати трошкова овере семестра (2.000,00 динара) – сви студенти (поз.на број : 05 - бр.индекса)
  4. Доказ о уплати доспелих рата школарине (до половине износа школарине) - поз.на број : 06- бр.индекса)
  5. Доказ о уплати 2.500,00 динара по потпису који недостаје (поз.на број : 07- бр.индекса)

 

СВЕ УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА РАЧУН : 840-657666-13

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ ПРОВЕРЕ СТАЊЕ СВОЈИХ УПЛАТА У СВОМ ДОСИЈЕУ НА САЈТУ ШКОЛЕ!

ЗА СВАКУ ПРИМЕДБУ ЈАВИТИ СЕ ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА – ПРЕ ОВЕРЕ СЕМЕСТРА.

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 28.12.2017
Истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима
Обавештавамо вас да Кабинет министра... детаљније>>>